0982 290 613

Language

development history

 Công ty cổ phần Thanh Hà ứng dụng công nghệ hữu cơ sinh học, kết hợp công nghệ cao ( Enzym, Nano, Đất hiếm, v.vvvv) Sản xuất các chế phẩm sinh học công nghệ cao làm phân bón có ưu thế thị trường về khả năng giữ nước, tạo carbon, cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, cải tạo đất góp phần tạo đột phá mới cho sản xuất nông nghiệp.  Công ty cổ phần Thanh Hà luôn đầu tư nhiều cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, cùng với “ Viện nghiên cứu sản phẩm Sinh Học Nông nghiệp Công nghệ cao”, hợp tác với các giáo sư, các nhà khoa học trong và ngoài nước, với sự giúp đỡ đặc biệt của chính phủ thông qua các Bộ Nông Nghiệp & Phát triên Nông thôn, Bộ Khoa học & Công nghệ, các Sở Khoa học & Công...

more

30
agent north
22
central agent
82
1
Đại lý Tây Nguyên

Customer support

terms of use

Privacy Policy

Quality

           
   
        
         

Connect with Thanh Ha

Facebook

THANH HA JOINT STOCK COMPANY

Address: A507, Thang Long Number One, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi

Phone: 02462 620 943- Fax: (043) 7568259 - Hotline: 0982 290 613

Email: Thanhha_jsc@thanhhagroup.com/ 
thanhhagroup2016@gmail.com.