AH NO7 – CHUYÊN DÙNG CHO CÂY RAU MÀU

  • Cây tốt nhiều hoa
  • Bật rễ nhanh, rẽ cám phát triển mạnh
  • Lá xanh dày, sai trái
  • Cải tạo đất
  • Cây phát triển cân đối, bền vững, môi trường thân thiện

Mô tả

  • Cây tốt nhiều hoa
  • Bật rễ nhanh, rẽ cám phát triển mạnh
  • Lá xanh dày, sai trái
  • Cải tạo đất
  • Cây phát triển cân đối, bền vững, môi trường thân thiện
0982 290 613