Cal-Bo

Ra hoa đều, bông to dài. Tăng sức sống hạt phấn, tăng tỷ lệ thụ phấn, hạn chế rụng hoa, rụng trái non. Ngăn ngừa hiệu quả các hiện tượng thiếu hụt dinh dưỡng Bo. Tạo sự cân bằng giữa chất đường và tinh bột. Tăng năng suât và chất lượng cây.

Đối với cây lúa giúp cây lúa trổ đều, tăng tỷ lệ thụ phấn, ít hạt lép, chắc hạt. Bông lúa dài hơn, giảm hao hụt sau thu hoạch

Trọng lượng 100 kg
Quy cách

100 ml

Mô tả

Hướng dẫn sử dụng

Đối với cây ăn trái, cây công nghiệp: Cam, quýt bưởi, nhãn, sầu riêng, bơ, café, tiêu, điều

Pha 1 chai 500ml với 200 lít nước để phun và tưới

(Sử dụng khi chồi ra hoa được 10-15cm hoặc đậu trái non)

Đối với rau màu:

Pha 1 chai 500ml với 400-600 lít nước để phun và tưới. ( khi cây nhú chồi hoa và khi có trái non)

Đối với lúa:

Pha 1 chai 500ml với 400-600 lít nước để phun và tưới.

(Phun 7-10 ngày trước khi trổ và phun 7-10 ngày sau khi trổ)

0982 290 613