CALCI-BO

  • Tăng tỉ lệ đậu trái, bông dài, mập bông
  • Tăng số lượng hạt phấn, chống rụng hoa, rụng trái non
  • Cung cấp dinh dưỡng Bo trong từng giai đoạn, tạo cân bằng các chất trong quả, hạt
  • Chắc hạt, giảm hạt nép

Mô tả

  • Cây ăn trái: xoài, nhãn, vải, sầu riêng, cam, bơ, bưởi…: Pha 500ml với 200-400 lít nước để phun và tưới (sử dụng khi chồi ra hoa được 10-15 cm hoặc đậu trái non)
  • Rau màu: dưa hấu, cà chua, ớt..: Pha 500ml với 400-600 lít nước để phun và tưới (khi cây nhú chồi hoa và khi có trái non)
  • Lúa: Pha 500ml với 400-600 lít nước để phun và tưới (phun 7-10 ngày trước khi trổ và phun 7-10 ngày sau khi trổ)
0982 290 613