CANXI-BORON

Ra hoa đều, bông to dài.

Tăng sức sống hạt phấn, tăng tỷ lệ thụ phấn, hạn chế rụng hoa, rụng trái non.

Ngăn ngừa hiệu quả các hiện tượng thiếu hụt dinh dưỡng Bo.

Tạo sự cân bằng giữa chất đường và tinh bột.

Tăng năng suât và chất lượng cây.

Đối với cây lúa giúp cây lúa trổ đều, tăng tỷ lệ thụ phấn, ít hạt lép, chắc hạt.

Bông lúa dài hơn, giảm hao hụt sau thu hoạch

Mô tả

Cây ăn trái: xoài, nhãn, vải, sầu riêng, cam, bưởi, bơ: Pha 500ml với 200-400 lít nước để phun và tưới (sử dụng khi chồi ra hoa được 10-15cm hoặc đậu trái non )

Cây công nghiệp: cà phê, tiêu, điều…: Pha 500ml với 200-400 lít nước để phun và tưới (sử dụng khi chồi ra hoa được 10-15cm hoặc đậu trái non )

Rau màu: dưa hấu, cà chua, ớt: Pha 500ml với 400-600 lít nước để phun và tưới ( khi cây nhú chồi hoa và khi có trái non)

Lúa: Pha 500ml với 400-600 lít nước để phun và tưới ( phun 7-10 ngày trước khi trổ và phun 7-10 ngày sau khi trổ)

0982 290 613