Canxi – boron

Ra hoa đều, bông to dài. Tăng sức sống hạt phấn, tăng tỷ lệ thụ phấn, hạn chế rụng hoa, rụng trái non. Ngăn ngừa hiệu quả các hiện tượng thiếu hụt dinh dưỡng Bo. Tạo sự cân bằng giữa chất đường và tinh bột. Tăng năng suât và chất lượng cây. Đối với cây lúa giúp cây lúa trổ đều, tăng tỷ lệ thụ phấn, ít hạt lép, chắc hạt. Bông lúa dài hơn, giảm hao hụt sau thu hoạch

Mô tả

Ra hoa đều, bông to dài. Tăng sức sống hạt phấn, tăng tỷ lệ thụ phấn, hạn chế rụng hoa, rụng trái non.

Ngăn ngừa hiệu quả các hiện tượng thiếu hụt dinh dưỡng Bo. Tạo sự cân bằng giữa chất đường và tinh bột.

Tăng năng suât và chất lượng cây.

Đối với cây lúa giúp cây lúa trổ đều, tăng tỷ lệ thụ phấn, ít hạt lép, chắc hạt. Bông lúa dài hơn, giảm hao hụt sau thu hoạch

0982 290 613