FOLI-CABO

 • Tăng tỉ lệ đậu trái, bông dài, mập bông
 • Tăng số lượng hạt phấn, chống rụng hoa, rụng trái non
 • Cung cấp dinh dưỡng Bo trong từng giai đoạn, tạo cân bằng các chất trong quả, hạt
 • Chắc hạt, giảm hạt nép

Mô tả

Thành phần

Thành phần: Bo: 5000ppm, CaO: 15%, Nts: 9%,MgO: 0,2%

Công dụng

 • Tăng tỉ lệ đậu trái, dài, mập bông
 • Tăng số lượng hạt phấn, thụ phấn, chống rụng hoa
 • Tạo cân bằng các chất trong quả, hạt
 • Chắc hạt, giảm lép hạt

Hướng dẫn sử dụng

 • Đối với cây ăn trái, cây công nghiệp

Pha 1 chai với 200-400 lít nước để phun và tưới

 • Đối với rau màu

Pha 1 chai với 400-600 lít nước để phun và tưới (khi cây nhú chồi hoa và khi có trái non)

 • Đối với lúa

Pha 1 chai với 400-600 lít nước để phun và tưới

098 229 0613