OM-Boron

Sản phẩm Bo hữu cơ của  Thanh Hà giúp cây hấp thụ nhanh, có công dụng tăng sức sống hạt phấn, giảm tỷ lệ nứt trái, thối trái, thui hạt, tăng đậu trái.trái to đều.
Đặc biệt phức Bo hữu cơ cung cấp Bo cho cây một cách từ từ theo nhu cầu và không gây ngộ độc, cháy lá.

Quy cách

100 ml

Mô tả

Sản phẩm Bo hữu cơ của  Thanh Hà giúp cây hấp thụ nhanh, có công dụng tăng sức sống hạt phấn, giảm tỷ lệ nứt trái, thối trái, thui hạt, tăng đậu trái.trái to đều.
Đặc biệt phức Bo hữu cơ cung cấp Bo cho cây một cách từ từ theo nhu cầu và không gây ngộ độc, cháy lá.

0982 290 613