Trichoderma

Xử lý đất ngăn ngừa và tiêu diệt các nguồn vi sinh vật gây bệnh cho cây trồng

Cải tạo đất. Phân giải chất hữu cơ trong đất

Giải độc hữu cơ đất

Xử lý vỏ cà phê, rơm rạ và các vật liệu hữu cơ khác

Xử lý chuồng trại chăn nuôi để tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh và mùi hôi trong chuồng trại

Quy cách

1 kg

Danh mục:

Mô tả

Xử lý đất ngăn ngừa và tiêu diệt các nguồn vi sinh vật gây bệnh cho cây trồng

Cải tạo đất. Phân giải chất hữu cơ trong đất

Giải độc hữu cơ đất

Xử lý vỏ cà phê, rơm rạ và các vật liệu hữu cơ khác

Xử lý chuồng trại chăn nuôi để tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh và mùi hôi trong chuồng trại

Hướng dẫn sử dụng

>Xử lý đất:

-Trộng 900gr chế phẩm VJ1 với phân chuồng hoặc chất độn đất, đất bột) hoặc hòa với 400 lít nước. Rắc đều hoặc phun lên bề mặt vùng cần xử lý.

Xử lý phế thải chăn nuôi, vỏ cà phê, vật liệu hữu cơ:

Pha 900gr chế phẩm với 30-50 lít nước để xử lý đốngủ tương đương với 1 tấn vật liệu. Phun dung dịchđã pha vào từng lớp vật liệu, mỗi lớp cao khoảng30cm. Mỗi đốngủ nên tạo 3-4 lớp đểđạt chiều cao từ 0,8-1,2m

Xử lý rơm rạ trên mặt ruộng:

Dùng 90gr chế phẩm VJ1 trộn đều với đất hoặc cát khô hoặc pha 900gr chế phẩm vào 20 lít nước sạch, rắc hoặc tưới đề bề mặt ruộng. Giữ nước xâm xấp trên mặt ruộng.

0982 290 613