CHẤT HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP (SF-60)

  • Tăng hiệu lực thuốc BVTV: Làm thuốc BVTV loang nhanh,thấm sâu, lưu dẫn mạnh
  • Tiết kiệm thốc BVTV, phân bón
  • Loang trải và thấm sâu nhanh giúp hấp thu tối đa phân bón lá, thuốc BVTV
  • Chống mưa rửa trôi sau khi phun thuốc

Mô tả

Pha 100ml với 200-400 lít dung dịch đã pha thuốc BVTV hoặc phân bón. Hoặc pha 5-10ml với 18-20 lít dung dịch đã pha thuốc BVTV

0982 290 613