Nhà máy – dây chuyền sản xuất

16/07/2020

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC THANH HÀ 
1. Phòng kiểm tra lưu mẫu đầu vào
Công ty Thanh Hà hợp tác với nhiều viện nghiên cứu như:
– Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam – Viện Di Truyền Học
– Viện Bảo Vệ Thực Vật Sản phẩm được sản xuất từ 3 viện chủ yếu cùng với Thanh Hà.
Công ty chủ yếu sản xuất các loại vật liệu Nano, tinh dầu theo yêu cầu đặt hàng của Thanh Hà. Khi nhận các loại vật tư được kiểm tra và lưu mẫu.
2. Tháp phản ứng:
Sau khi các hóa chất được sản xuất theo quy trình chuyển về đưa vào tháp phản ứng: tháp này được sản xuất tại Italya từng loại đưa vào phản ứng theo thời gian và nhiệt độ mà phần mềm quy định:
– Kiểm tra đủ tiêu chuẩn
– chuyển máy đồng hóa theo thời gian quy định từng loại SI và từng loại hóa chất riêng.
Sau khi hoàn tất kiểm tra lưu mẫu: được bơm vào máy chiết chai
3. Máy chiết chai: 
Là máy tự động: được lập trình quản lý theo phần mềm và kết nối vào điều khiển trung tâm. Máy tự động kiểm tra: dung tích, tỉ trọng, số lượng chai đi qua, số lượng sản phẩm thu được theo chương trình cài đặt sẵn. Máy chiết đồng bộ với máy xiết nắp chai.
5. Máy dán nhãn: 
Tự động hoàn toàn: cập nhật số lượng, ngày sản xuất cho trung tâm.
Sau khi dán nhãn xong công nhân phải kiểm tra lại bằng mắt thường: Nếu sản phẩm không đạt tiêu chuẩn do sai lệch, nhãn sẽ bị loại bỏ trước khi được in date.
6. Máy in date
In lô, sản xuất, ngày hết hạn, tự động cập nhật số lượng, vào nhật ký trung tâm điều khiển.
7. Máy vào hộp:
– Máy tự động đưa chai, hướng dẫn vào hộp cập nhật số lượng, lô hàng đã sản xuất ngày, tháng, năm vào khu Điều khiển trung tâm.
– Máy tự động kiểm soát nếu hộp nào không có hướng dẫn sử dụng sẽ bị loại bỏ ngay. Kết thúc vào hộp, công nhân đóng thùng và kiểm tra KCS Ký tên ngày sản xuất, chủng loại. Mọi người tuân thủ quy trình 4S và ISO 9001 – 200

098 229 0613