Tây Nguyên – Miền Đông

01/06/2020

82 đại lý lớn nhỏ đã có mặt tại các tỉnh Tây Nguyên và miền Đông để phục cho bà con nông dân trồng tiêu, điều, thanh long, cà phê, sầu riêng….

Miền Tây

01/06/2020

Chúng tôi có 476 đại lý cấp hai có mặt tại 13 tỉnh Miền Tây. Phục vụ cho sự thuận tiện và nhanh chóng của khách hàng.

Miền Trung

01/06/2020

Ở đâu có cây trái ở đó có chúng tôi. 22 đại lý lớn nhỏ đã có mặt tại tỉnh miền Trung như: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi…

Miền Bắc

01/05/2020

Chúng tôi có trên 40 đại lý trải đều khắp các tỉnh ở miền Bắc như ở Tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Bắc Giang, Tuyên Quang, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Hà Giang,…

0982 290 613