AH Chanh dây

– Cây tốt, nhiều hoa, trái to hết lo tuyến trùng

– Siêu ra rễ, chống rụng quả non, trái bóng đẹp

– Cải tạo đất, cân bằng độ pH

– Khắc phục biến đổi khí hậu: Mặn, phèn, giá rét

– Giảm đến 40% phân vô cơ vẫn tạo năng suốt cao

– Môi trường an toàn, bền vững

 

Quy cách

100 ml

Mô tả

– Cây tốt, nhiều hoa, trái to hết lo tuyến trùng

– Siêu ra rễ, chống rụng quả non, trái bóng đẹp

– Cải tạo đất, cân bằng độ pH

– Khắc phục biến đổi khí hậu: Mặn, phèn, giá rét

– Giảm đến 40% phân vô cơ vẫn tạo năng suốt cao

– Môi trường an toàn, bền vững

Hướng dẫn sử dụng

– Pha chai 100ml với 400-600 lít nước (tưới 3-10 lít/gốc) – 35ml-50ml/ 1 phuy 200 lít

– Pha chai 100ml với 800-1200 lít nước (phun thân, lá). 15-25ml/ 1 phuy 200l

– Phun, tưới 6-8 lần/1 vụ.

– Có thể pha chung với thuốc BVTV.

0982 290 613