AH No5

Cây tốt, nhiều hoa, trái to hết lo tuyến trùng

Siêu ra rễ, chống rụng quảnon, trái bóng đẹp.

Cải tạo đất, cân bằng độ pH

Khắc phục biến đổi khí hậu: Mặn, phèn, giá rét

Giảm đến 40% phân vô cơ vẫn tạo năng suốt cao

Môi trường an toàn, bền vững

Quy cách

100 ml

Mô tả

Cây tốt, nhiều hoa, trái to hết lo tuyến trùng

Siêu ra rễ, chống rụng quảnon, trái bóng đẹp.

Cải tạo đất, cân bằng độ pH

Khắc phục biến đổi khí hậu: Mặn, phèn, giá rét

Giảm đến 40% phân vô cơ vẫn tạo năng suốt cao

Môi trường an toàn, bền vững

Hướng dẫn sử dụng

Pha chai 100ml với 400-600 lít nước (tưới 5-20 lít/gốc). (25-35ml/200lít nước để tưới)

Pha chai 100ml với 800-1000 lít nước (phun thân, lá). (15-25ml/200lít nước để phun)

-Phun, tưới 6-8 lần/1 vụ. 3 lần đầu chăm sóc định kì 7-10 ngày / lần. Các lần tiếp theo 15-20 ngày / lần

– Có thể pha chung với thuốc BVTV.-Lắc kỹ trước khi sử dụng

0982 290 613