TH – đặc chủng cho lúa và rau màu

  • Bật rễ nhanh, hoa nở đồng loạt, quả to
  • Chè bật búp nhiều, hương thơm, trẻ hóa chè già cỗi
  • Đẻ nhánh nhanh, phân hóa đòng nhanh, kéo dài bông, trỗ thoát nhanh, hạt to, chắc
  • Phục hồi khi cây bị vàng lùn, lùn xoắn lá, đỏ lá, khô đầu lá, ngộ độc hữu cơ, đen hạt.
  • Ứng phó với biến đổi khí hậu: Hạn, rét đậm, mặn, phèn chua.

Tiết kiệm chi phí, môi trường bền vững

Quy cách

10 ml

Mô tả

  • Bật rễ nhanh, hoa nở đồng loạt, quả to
  • Chè bật búp nhiều, hương thơm, trẻ hóa chè già cỗi
  • Đẻ nhánh nhanh, phân hóa đòng nhanh, kéo dài bông, trỗ thoát nhanh, hạt to, chắc
  • Phục hồi khi cây bị vàng lùn, lùn xoắn lá, đỏ lá, khô đầu lá, ngộ độc hữu cơ, đen hạt.
  • Ứng phó với biến đổi khí hậu: Hạn, rét đậm, mặn, phèn chua.

Tiết kiệm chi phí, môi trường bền vững

Hướng dẫn sử dụng

-Pha 1 gói 10ml với 20-30 lít nước phun cho chè, lúa, ngô

-Pha 1 gói 10ml với 40-60ml lít nước phun cho đỗ, lạc rau

– Phun ướt đẫm thân, lá, gốc.

– Phun 7-10 ngày 1 lần. Phun 5-6 lần/vụ.

Có thể pha chung với thuốc BVTV

0982 290 613