AH Thanh Long

Cây tốt, nhiều hoa, trái to hết lo tuyến trùng

Siêu ra rễ, chống rụng quảnon, trái bóng đẹp.

Cải tạo đất, cân bằng độ pH

Khắc phục biến đổi khí hậu: Mặn, phèn, giá rét

Giảm đến 40% phân vô cơ vẫn tạo năng suốt cao

Môi trường an toàn, bền vững

Quy cách

100 ml

Mô tả

Cây tốt, nhiều hoa, trái to hết lo tuyến trùng

Siêu ra rễ, chống rụng quảnon, trái bóng đẹp.

Cải tạo đất, cân bằng độ pH

Khắc phục biến đổi khí hậu: Mặn, phèn, giá rét

Giảm đến 40% phân vô cơ vẫn tạo năng suốt cao

Môi trường an toàn, bền vững

Hướng dẫn sử dụng

Pha chai 100ml với 400-600 lít nước (tưới 3-10 lít/gốc).
(35-50ml/ 1 phuy 200 lít)

Pha chai 100ml với 600-800 lít nước (phun thân, lá). (20-30ml/ 1 phuy 200 lít)-Phun, tưới 6-8 lần/1 vụ. 3 lần đầu chăm sóc định kì 7-10 ngày / lần. Các lần tiếp theo 15-20 ngày / lần

– Có thể pha chung với thuốc BVTV.

– Lắc kỹ trước khi sử dụng

Trong hộp có cốc đong. Có thể sử dụng cốc đong để chia ml cho chính xác. Kết hợp cả phun và tưới gốc để dạt được hiệu quả cao

098 229 0613