Amino one

-Giúp trái to hơn, bóng trái

-Kích thích và thúc đẩy cây ra hoa

-Đậu trái, chống chịu hạn và sâu bệnh

-Tăng khả năng quang hợp cho cây trồng

-Tăng đề kháng cho cây

Quy cách

100 ml

Mô tả

Hướng dẫn sử dụng

Đối với cây ăn trái, cây công nghiệp: Cam, quýt bưởi, nhãn, sầu riêng, bơ, café, tiêu, điều

Pha 1 chai 500ml với 200 lít nước để phun và tưới

Tưới định kỳ 7-10 ngày/ lần và phun khi chiều mát.

Đối với rau màu:

Pha 1 chai 500ml với 400-600 lít nước để phun và tưới. (Đối với các loại cây lá long như: rau bí, su su…pha 1 chai với 500-600 lít nước để phun)

Đối với lúa:

Pha 1 chai 500ml với 400-600 lít nước để phun và tưới.

Tưới định kỳ 7-10 ngày/ lần trước khi trổ và phun 7-10 ngày sau trổ

0982 290 613