Lân 86%

– Tạo mầm hoa nhanh – Phân hóa mầm hoa đều

– Phát hoa mập, dài và sáng

– Kích vọt hoa nhanh, ra hoa đồng loạt, chống hiện tượng nghẹn hoa, chai đầu dọt, ra hoa lọt sọt, phá vỡ hiện tượng ra hoa cách niên.

– Kích bộ rễ cây phát triển mạnh, long hút nhiều, hấp thụ dinh dưỡng trọn vẹn

– Kháng bệnh vàng lá thối rễ, nút thân, xì mủ, chạy dây, ngủ ngày, kháng tuyến trùng hại rễ.

– Chuyên dùng trong giai đoạn tạo mầm hoa, đáp ứng hiệu quả nhu cầu xử lý ra hoa nghịch vụ, ra hoa theo ý muốn cho các loại cây trồng

– Sản phẩm giúp ra hoa cực nhanh, chuyên dùng để kích ra rễ sau khi ngậpúng, rễ còi cọc, rễ thâm đen…

Quy cách

1 kg

Mô tả

Hướng dẫn sử dụng

Cây ăn trái: Sầu riêng, xoài, bưởi, cam, nhãn,…

Cây công nghiệp: Tiêu, điều, cà phê, cacao…

Dùng 1kg pha 400-440 lít nước để phun và tưới

Trên rau màu các loại, các loại đậu, lúa, lá

Dùng 20g/16 lít nước, hoặc 1kg/1000m2

098 229 0613