Mag Nite

  • Giúp cây cứng cáp, tổng hợp protein
  • Gốc chắc khỏe để vận chuyển lên gốc ngon,tăng sức đề kháng cho cây
  • Cung cấp Magie giúp cây quang hợp tốt, hạn chế được sâu bệnh
  • Nguyên tố trung lượng là magie và một lượng Nito cho cây hỗ trợ cây phát triển chất diệp lục, luôn giữ một màu xanh nhất định, rút ngắn thời gian sinh trưởng cây trồng

Mô tả

  • Giúp cây cứng cáp, tổng hợp protein
  • Gốc chắc khỏe để vận chuyển lên gốc ngon,tăng sức đề kháng cho cây
  • Cung cấp Magie giúp cây quang hợp tốt, hạn chế được sâu bệnh
  • Nguyên tố trung lượng là magie và một lượng Nito cho cây hỗ trợ cây phát triển chất diệp lục, luôn giữ một màu xanh nhất định, rút ngắn thời gian sinh trưởng cây trồng
0982 290 613