BO HỮU CƠ

  • Ra hoa đều, bông to dài
  • Tăng sức sống hạt phấn, tăng tỷ lệ thụ phấn
  • Hạn chế rụng hoa, rụng trái non

Mô tả

 

  • Đối với cây ăn trái: xoài, nhãn, sầu riêng, điều, cacao…Pha 250ml với 200 lít nước (sử dụng khi chồi ra hoa được 10-15cm hoặc đậu trái non)
  • Đối với rau màu: dưa hấu, cà chua, ớt… Pha 1 chai với 400-600 lít nước để phun, khi cây nhú chồi hoa và khi có trái non
  • Đối với lúa: Pha 1 chai với 400-600 lít nước để phun. Phun 7-10 ngày trước khi trổ và phun 7-10 ngày sau khi trổ
0982 290 613