KH No5 – cây ăn trái và lúa

– Cây tốt, nhiều hoa, trái to hết lo tuyến trùng
– Bung đọt, kéo cành, chống sương trái, cây xanh bền
– Siêu ra rễ, chống rụng quả non, trái bóng đẹp
– Cải tạo đất, cân bằng độ pH
– Khắc phục biến đổi khí hậu: Mặn, phèn, giá rét
– Giảm đến 80% phân vô cơ vẫn tạo năng suốt cao
– Môi trường an toàn, bền vững

Quy cách

100 ml

Mô tả

– Cây tốt, nhiều hoa, trái to hết lo tuyến trùng
– Bung đọt, kéo cành, chống sương trái, cây xanh bền
– Siêu ra rễ, chống rụng quả non, trái bóng đẹp
– Cải tạo đất, cân bằng độ pH
– Khắc phục biến đổi khí hậu: Mặn, phèn, giá rét
– Giảm đến 80% phân vô cơ vẫn tạo năng suốt cao
– Môi trường an toàn, bền vững

Hướng dẫn sử dụng

– Pha chai 100ml với 400-600 lít nước (tưới 5-20 lít/gốc) – (35ml-50ml/200 lít nước để tưới)

– Pha chai 100ml với 800-1200 lít nước (phun thân, lá) – (15-25ml/200 lít nước để phun)

– Phun, tưới 6-8 lần/1 vụ. 3 lần đầu chăm sóc định kì 7-10 ngày / lần. Các lần tiếp theo 15-20 ngày / lần

– Có thể pha chung với thuốc BVTV.

– Lắc kỹ trước khi sử dụng

0982 290 613